Hình thức thanh toán

Khi quý khách mua hàng của Công ty Hoàng Phát, quý khách có thể thanh toán bằng các hình thức trả tiền mặt khi nhận hàng thông qua các đơn vị vận chuyển của chúng tôi.