Máng cáp

Tủ Rack

Tủ Rack

Tủ rack 42U

150,000

Tủ Rack

Tủ rack 36U

150,000

Tủ Rack

Tủ Rack 15U

150,000
150,000

Tủ Rack

Tủ Rack 12U

150,000

Tủ Rack

Tủ Rack 10U

150,000

Tủ Rack

Tủ Rack 9U

150,000

Tủ Rack

Tủ Rack 6U

150,000
Công trình sử dụng máng cáp mạ kẽm nhúng nóng

Nhận tư vấn nhanh