Khay cáp mạ kẽm nhúng nóng

100,000

Chiều rộng:Từ 50 đến 800mm
Chiều cao:Từ 50 đến 100mm
Màu sắc:Màu kẽm
Độ dày:Tole 1.5, Tole 2.0
Chiều dài:2500mm/cái.