Thập thang cáp

30,000

Chiều rộng W (mm) Chiều cao H (mm) Chiều dài L (mm) Chiều dày tôn T (mm)
100 50-200 1.0-1.2-1.5-2.0
200 50-200 1.0-1.2-1.5-2.0
50-200 1.0-1.2-1.5-2.0
1500 50-200 1.0-1.2-1.5-2.0
Mã: HPTCWH Danh mục: