Kích thước thang máng cáp – Độ dài tiêu chuẩn của máng cáp bao nhiêu?

Trong quá trình xây dựng công trình lớn, hệ thống điện là thành phần vô cùng quan trọng. Để hệ thống điện được hoàn thiện và an toàn khi sử dụng người ta dùng đến thang máng cáp. Vậy Kích thước thang máng cáp – máng cáp dài bao nhiêu? [...]