Máng cáp 300×50

110,000

Kích thước: 300×50
Màu sắc: Trắng, kem, xám, cam hoặc màu khách đặt
Độ dày: Tole 1.0, Tole 1.2, Tole 1.5, Tole 2.0
Chiều dài: 2500mm/cái.