Máng cáp 50×50

43,000

Chiều dài:2500mm/cái.
Kích thước:50×50
Màu sắc:Trắng, kem, xám, cam hoặc màu của vật liệu
Độ dày:Tole 1.0, Tole 1.2, Tole 1.5, Tole 2.0
Danh mục: