Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng

130,000

Chiều rộng: Từ 50 đến 800mm
Chiều cao: Từ 50 đến 100mm
Màu sắc: Màu kẽm
Độ dày: Tole 1.5, Tole 2.0
Chiều dài: 2500mm/cái.