Ke đỡ máng cáp điện

10,000

Kích thước:Tùy theo yêu cầu
Màu sắc:Trắng, kem, xám, cam hoặc màu khách đặt
Độ dày:Tole 1.0, Tole 1.2, Tole 1.5, Tole 2.0
Chiều dài:Theo lựa chọn