Ke đỡ máng cáp điện

10,000

Kích thước: Tùy theo yêu cầu
Màu sắc: Trắng, kem, xám, cam hoặc màu khách đặt
Độ dày: Tole 1.0, Tole 1.2, Tole 1.5, Tole 2.0
Chiều dài: Theo lựa chọn