Quang treo máng cáp

10,000

Vật liệu:tuỳ theo yêu cầu khách hàng.
Kích thước:tuỳ theo yêu cầu khách hàng.
Độ dày vật liệu:Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng