Quang treo máng cáp

10,000

Vật liệu: tuỳ theo yêu cầu khách hàng.
Kích thước: tuỳ theo yêu cầu khách hàng.
Độ dày vật liệu: Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng