Tủ điện dân dụng

150,000

Kích thước chiều sâu 250-1000mm
Kích thước chiều cao 800-2200mm
Kích thước chiều rộng 500mm
Danh mục: