Bản mã 150×150

13,100

SẢN PHẨM BẢN MÃ 150X150
Vật liệu Thép
Kích thước 150×150mm
Độ dày 5mm và 10mm
Đột lỗ Theo yêu cầu
Danh mục: