Bản mã 250×250

13,100

SẢN PHẨM BẢN MÃ 250×250
Vật liệu Thép
Kích thước 250×250mm
Độ dày 5mm hoặc 10mm
Đột lỗ Theo yêu cầu
Danh mục: