Bản mã 300×300

13,100

SẢN PHẨM BẢN MÃ 300X300
Vật liệu Thép
Kích thước 300×300mm
Độ dày 5mm và 10mm
Đột lỗ Theo yêu cầu
Danh mục: