Tủ điện đóng cắt mạch vòng RMU

300,000

Tên sản phẩm: Tủ điện đóng cắt mạch vòng RMU
Tiêu chuẩn sản xuất: Tiêu chuẩn IEC 62271-200
Đường truyền tải: Điện trung thế
Thời hạn sử dụng: >20 năm
Danh mục: